Det begynder med dine værdier

Det begynder med dine værdier

Hvilket job?
Skal jeg gå?
Skal jeg blive?
Hvilken retning?
Hvad kan jeg lide?

Savner du afklaring på dine handlingsmønstre?
Går du med mange spørgsmål eller føler du dig som et skib uden kompas?

Jeg tilbyder, at vi sammen kan gå på rejse i dine værdier.
Efter en session med mig har du været i dialog med dine værdier hvilket sætter lys på dine handlingsmønstre.

Vores tillærte handlingsmønstre kan indgå i ubevidste og bevidste systemer. Måske var de engang bevidste.

Tænker du at din autopilot har et uhensigtsmæssigt kropsprog eller ordvalg?
Vores indbyggede instinkter arbejder på at skabe balance i familiemønstre også for selv, for at kunne være.
Dette former sig via indre vedtagelser… og kan sætte dine reaktioner på autopilot… bagefter fortryder du måske.
Vi kan komme ind i tilstande at flytte på os selv, for at få andre til at føle sig på en bestemt måde.
Det er uhensigtsmæssigt med for mange “indre termostater” som kontinuerligt skal indstilles efter hvordan andre måske har det.

Efter en session med mig har du været i dialog med dine værdier som afspejler handlingsmønstre, autopilot og indre termostater.